<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=19494&amp;fmt=gif">

Support onboarding

Het begint met een plan

Samen in kaart brengen waar de wensen en behoeftes liggen. Waar de knelpunten zitten en waar we samen de kansen zien. Dat is waar de support onboarding om gaat.

Wat gaan we doen:

  • Samen een plan maken;
  • Knelpunten en kansen in kaart brengen;
  • Proactieve monitoring tools activeren;
  • Dashboards inrichten;
  • Eerste support vragen behandelen.

Code review

Het succes zit in de details

Hebben jullie ervoor gekozen de huidige Magento webshop te laten bouwen door een andere partijen, dan laten wij graag onze tools en expertise schijnen over de code van jullie Magento shop.

Wat gaan we doen:

  • Geautomatiseerd onderzoek (SonarQube)
  • Handmatige review (ook wel peer review genoemd)
  • Een schatting maken wat de kosten zijn om een 0 punt te bereiken